8 procent av invånarna fick socialbidrag

Spånga-Tensta Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är de stadsdelar i Stockholm med högst andel personer med ekonomiskt bistånd.

I Spånga-Tensta var andelen 8,1 procent av befolkningen förra året, enligt en rapport från socialtjänsten. På Östermalm och Kungsholmen var andelen bidragsmottagare lägst. I Spånga-Tensta liksom i staden som helhet minskade andelen hushåll med ekonomiskt bistånd förra året. Bidragsbehovet i Stockholm har minskat under de senaste sex åren trots en svag konjunktur.

En förklaring är att arbets­marknaden här ändå är förhållandevis god, enligt socialförvaltningen.