80 nya bostadsrätter ska byggas i Rudboda

Här intill Lojobacken planeras nya bostadshus.
Här intill Lojobacken planeras nya bostadshus.
Rudboda centrum ska utvecklas, det har slagits fast i översiktsplanen för Lidingö.

Nu förbereds för bygget av 80 nya bostadsrätter – men S vill att kommunen även bygger hyresrätter.

Fem nya flerbostadshus kan byggas i Rudboda, på fastigheten Lojo 1 öster om Lojovägen. Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat att en ny detaljplan över området ska utarbetas.

Bostadsrättsföreningen i Rudboda har ansökt om planändringen för att cirka 80 lägenheter om två till fyra rum och kök ska kunna byggas. Husen beräknas bli fyra till sex våningar höga.

– Preliminärt ska Peab ska bygga husen och enligt avtalet är det fem hus som gäller, men vi får se vad kommunen beslutar, ­säger Görel Malmström, ordförande i Rudboda bostadsrättsförening.

Processen har varit något av en långbänk. Redan 2006 ansökte föreningen om planändring, men arbetet med översiktsplanen kom emellan. Och ännu dröjer innan spaden kan sättas i jorden.

– Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart under 2015, så det blir i alla fall inte förrän efter det. Men vi är glada att arbetet är igång, säger Görel Malmström.

Inom planområdet ligger även fastigheten Lidingö 5:136, väster om Lojovägen samt Palmen 1, Rudboda kyrka. Dessa fastigheter ägs av staden.

– Arbetet med detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder på tomterna, framförallt vid Lojovägen. Vad det ska bli på tomten med kyrkan är fortfarande oklart, vi behöver undersöka en annan användning. Men det behövs fler utredningar, till exempel om buller, innan vi vet vad, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad som händer med kyrkan, som är klassad som värdefullt kulturminne, är också fortfarande oklart.

– Jag kan inte svara på om vi ska behålla den eller riva den, vi har inte kommit så långt, säger hon.

Socialdemokraterna tycker att staden borde låta Lidingöhem bygga små hyresrätter, som komplement till de större bostadsrätter som bostadsrättsföreningen vill bygga.

– Lidingöhem har en enorm kassa och möjlighet att bygga nya hyreshus. Det finns en stor efterfrågan, inte minst från unga som skriker efter en första lägenhet och inte har råd att köpa, säger Malin Olsson (S).

Fakta

Köpte kyrka för 12 miljoner

Rudboda kyrka, från 1972, är en av få bevarade vandringskyrkor. Klassas som värdefullt kulturminne.

Togs ur bruk 2009, på grund av mögelproblem.

2012 köpte kommunen ­kyrkan för 12 miljoner kronor.