ANNONS

80-plussare satsar på solel

Än så länge kan man i stort sett räkna antalet hushåll som får sin el från solceller i Tyresö på fingrarna.

Men Åsne och Lennart Liedén i Fårdala är övertygad om att en ändring är nära.
ANNONS

I höstas lät Åsne och Lennart Liedén i Fårdala klä i stort sett hela hustaket med solpaneler.

Åldern till trots (85 och 86 år) går de gärna i bräschen för den miljövänliga tekniken, som länge ansetts för dyr för enskilda att satsa på.

– Vi ligger långt efter många länder, men jag är säker på att trenden vänder. Det är ju inte så stor skillnad på antalet soltimmar i till exempel Tyskland och Sverige, säger Lennart Liedén.

På 1980-talet var han med och grundade Miljöpartiet i Tyresö. Han var också en av de första i kommunen att installera bergvärme.

Nu talar han sig varm för solenergi, särskilt som villkoren för förnyelsebar egenproducerad el ändrades vid årsskiftet så att man kan sälja el som blir över och få en skattereduktion.

– Det här är ju en vinst för miljön, men det kan också bli en liten ekonomisk vinst för oss redan första året. Men då gäller det att allt stämmer, säger han.

Har man sparade pengar eller möjlighet att låna den stora summa som krävs initialt behövs egentligen bara ett bra söderläge, ett lutande tak och ett skuggfritt hus, menar Lennart Liedén.

De nya villkoren och billigare priser på solpaneler har fått Naturskyddsföreningen att avisera en solrevolution. Johanna Weiss, energi- och klimatrådgivare i bland annat i Tyresö, håller med:

– Det har funnits mycket fördomar om att solen inte lyser tillräckligt mycket i Sverige och att det inte går ihop ekonomiskt, men de är på väg att ändras. I dag blir man kanske inte rik på solceller, men som ränteläget är i dag är det bättre att investera i solpaneler än att ha pengar liggande på banken. Vi märker att intresset är jätte-stort, säger hon.

ANNONS

På Energimyndigheten har man de senaste två-tre åren sett en dramatisk ökning av antalet hushåll som söker tillstånd för att leverera solel.

Men ökningen sker från en mycket låg nivå där solcellerna fortfarande står för mindre än en procent av den totala elproduktionen.

För att underlätta installationen av solpaneler har det sedan 2009 funnits ett statligt stöd där hushåll kan få ersättning för kostnader med olika procentsatser, förra året med 35 procent. I Tyresö har elva företag eller privata hushåll fått del av stödet.

Lennart Liedén är dock besviken på att den nya regeringen kombinerat de nya fördelaktiga villkoren för privathushåll med en sänkning av det statliga stödet till 20 procent.

– Det gör att folk med sämre ekonomi kan ha svårt att nappa på det här, säger han.

Åsne och Lennart Liedén har i en ålder av 85 och 86 köpt solceller. ”Vi gör det för miljön och för våra barn. Det är en bra investering.”

Fakta

Familjen Liedén räknar med att tjäna på elen

Året före solpanelsinstallationen kostade familjen Liedéns elförbukning drygt 25 000 kronor.

Med solpaneler kan utgifterna i bästa fall halveras.

Installationen och solpanelerna kostade 230 000 kronor.

80 000 kronor lånades, ett lån som kan skrivas av när det statliga installationsstödet på 35 procent betalas ut.

Kvar är kostnaden för den el som måste köpas, det vill säga 12 500 kronor.

Familjen kan sälja den el de inte använder för 1 krona per kWh och kan dra av 60 öre per levererad kWh på skatten.

Fram till slutet av mars i år, alltså under dåliga solmånader, hade familjen levererat 400 kWh.