Min lokala hjälte

800 000 kronor till havstulpanprojekt

SKÄRGÅRDEN Skärgårdsstiftelsen har fått 800 000 kronor av Havs och vattenmyndigheten. Stiftelsen vill undersöka och sprida information om när havstulpaner sätter sig på båtar. Om båtägare tvättar sina båtar vid rätt tillfälle kan de undvika att använda giftiga båtbottenfärger som innehåller tennföreningar – färger som används för att stöta bort havstulpaner.

I ett annat projekt som Havs- och vattenmyndigheten också finansierar ska man ta fram bättre mätmetoder för att undersöka om det finns tennföreningar på båtar.