800 larm ska bytas i Botkyrka

Alla trygghetslarm i Botkyrka ska bytas ut. Orsaken är bland annat att det analoga telenätet kommer att avvecklas i framtiden, men även att de nya trygghetslarmen ska fungera säkrare med den nya tekniken. De nya trygghetslarmen kommer att skicka signaler till larmcentralen via mobilnätet i stället för via telefonjacket.

I Botkyrka byts 800 trygghetslarm ut mellan september och december. Alla som berörs kommer enligt kommunen att kontaktas i god tid innan det är dags. Hemtjänstens larmgrupp kommer att installera det nya larmet och se till att det fungerar korrekt innan de tar bort det gamla.