ANNONS

800 nya bostäder vid Magelungen

Magelungens strand, mellan Farsta IP och Fagersjö, kan bebyggas. Målet är 800 bostäder. I satsningen ingår även en upprustad strandpromenad.
ANNONS

I förra veckan presenterade ­Alliansen markanvisningar för 1 000 nya hyresrätter i söderort. 200 av dessa är det tänkt att Familjebostäder ska bygga vid Magelungens strand, väster om Farsta IP.

Det projektet blir också startskottet för en större förvandling av naturmarken utmed Magelungens strand. På sikt planeras 800 bostäder i tre olika etapper, enligt exploateringskontoret. Om allt går enligt planerna innebär det att Farsta och Fagersjö byggs ihop.

– Det ska bli en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Ambitionen är att komma med fler markanvisningar under hösten, säger Margareta Catasús, projektledare vid exploateringskontoret.

Även om bostäderna blir strandnära kommer ytorna närmast vattnet att hållas fria, betonar Margareta Catasús.

– De flesta husen kommer att ligga upp mot Magelungsvägen, säger hon

2017 kan det bli byggstart för den första etappen. Men innan dess ska de ekologiska konsekvenserna utredas. För att kompensera Farstaborna för den förlorade naturmarken vill staden ordna en sammanhängande strandpromenad utmed vattnet. Planer finns också på att röja bort vass i den igenväxta sjön, för att få fram vattenspegeln.

– När vi bygger på den här marken ska vi också ge något tillbaka, säger borgarrådet Sten Nordin (M).

Det ska bli en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

ANNONS
ANNONS