(rubrik saknas)

Fakta

800 unga drabbas

Varje år drabbas fler än 800 personer mellan 16-30 år av cancer i Sverige.

Vanligaste cancerformen bland barn är leukemi.

Hos unga vuxna är testikelcancer och malignt melanom vanligast.

20 unga vuxna får bröstcancer varje år.

Källa: Ung Cancer