(rubrik saknas)

Elever sprang för att hjälpa.
Elever sprang för att hjälpa.