81-årig kvinna fick rätt till särskilt boende

Upplands Väsby Förvaltningsrätten har beslutat att en 81-årig kvinna har rätt till särskilt boende. I slutet av förra året avslog Upplands Väsby kommun kvinnans ansökan om särskilt boende. Anledningen var att hennes behov kunde tillgodoses med hemtjänst.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnans trygghets­behov inte kunde säkras genom insatser i hemmet och biföll därför överklagan.