81,8

procent av befolkningen mellan 25 och 64 år som bor vid Universitet har eftergymnasial utbildning. Därmed är Frescatiborna bäst utbildade på Östermalm där snittet är 71,6.