ANNONS

840 nya bostäder i trästad för unga

840 bostäder kan byggas i Råstastaden.
840 bostäder kan byggas i Råstastaden.
840 bostäder, tennisbanor, parker och terrassodling.

Centerpartiet vill bygga en helt ny stadsdel för ungdomar mellan Hallonbergen och Brotorp.

Helt i trä.
ANNONS

– Sundbyberg bygger mest i landet, men inte så mycket för ungdomar. Det är en våldsam bostadskö i hela Storstockholm och 21-åringar har inte råd att köpa en bostadsrätt för några miljoner, säger kommunalråd Stefan Bergström (C).

Idag, tisdag, presenterar partiet sitt nya förslag om en ny stadsdel i Sundbyberg.

Råstastaden ger plats åt 600 student- och ungdomsbostäder, på 25 kvadratmter styck. 240 övriga lägenheter, varav 160 tvåor på 50 kvadrat och 80 treor på 65 kvadrat. En ”medeltida” stadskärna med gränder och gröna parker ska binda ihop byggnaderna och skapa ett levande kvarter.

Det skulle samtidigt länka ihop Ursvik med Hallonbergen och Rissne.

Enligt förslaget blir husen kollektivboenden med gemensamma ytor, som till exempel kök.

På terrasserna och gårdarna ges plats för odling och en park med tennisbanor skulle anläggas.

– En idé är att ha tidsbegränsade kontrakt för att öka chansen för ungdomar att att ha någonstans bo. Fokus ska vara på studenter och ungdomar, men andra ska också kunna bo här, säger Stefan Bergström.

SL äger marken och här ligger i dag en bussdepå på en enorm betongyta.

Om Råstastaden ska bli verklighet är ett alternativ att köpa loss marken från SL, ett annat att byta den mot en tvärbanedepå, som SL önskar sig när spåren byggs ut.

ANNONS

Hur nära bullriga E18 man kan bygga bostäderna är oklart. Diskussioner om att göra vägen till en stadsgata, minska trafiken och sänka hastigheten pågår och kan vara avgörande för Råsta-staden.

I Centerpartiets förslag byggs husen helt i trä. Utöver klimataspekten finns flera fördelar, enligt Stefan Bergström.

– Betong måste torkas ur vilket tar lång tid. Trä går fortare och passar på den här typen av kuperad mark. Det blir inte samma behov av att gjuta grund.

Även om byggbolaget Folkhem nyligen fick avbryta sitt bygge av just trähus på Hamngatan i centrum, vilket Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan, menar Stefan Bergström att det går att bygga billigt i trä.

Man skulle kunna läsa namnet Råstastaden som en flört till Solna och Råstasjön, men namnet anknyter istället till Råsta kulle och Råstaryttarna som finns på Sundbybergssidan.

Stefan Bergström hoppas att Råstastaden ska stå klar inom fem år.

ANNONS