84,2

procent av Sollentunas röstberättigade gick till valurnorna förra söndagen, visar preliminära siffror. Valdeltagandet sjönk därmed 0,3 procentenheter jämfört med valet 2010.