84,5

år är medellivslängden för kvinnor i Upplands-Bro. För män är motsvarande ålder 80,2. Båda något längre än genomsnittet för landet, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.