ANNONS

85 nya lägenheter för unga i Tumba

Tre hus med ungdomslägenheter ska byggas på Bergfotsvägen i centrala Tumba. De 85 lägenheterna är tänkta för personer mellan 18 och 30 år som arbetar eller studerar.
ANNONS

Unga i Botkyrka får snart större chans att hitta ett eget boende. Planeringsarbetet för tre bostadshus för ungdomar på kommunens mark är i full gång.

– Vi har kommit in med ett förslag och det har fallit i god jord hos kommunen, säger Michael Casselbrant, vd för bolaget SW Projektutveckling AB som står bakom planerna.

Utredningen av detaljplanen har påbörjats och i juni nästa år beräknas den träda i kraft. Tidigast sommaren 2013 kan alltså bostäderna börja byggas.

– Det var enkelt att välkomna det här förslaget. Vi tycker att det är väldigt positivt eftersom vi vill se blandade bostäder i kommunen, säger Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostäderna ska byggas på Bergfotsvägen, ungefär 500 meter från Tumba centrum. Sammanlagt planeras 85 lägenheter på 1–2,5 rum och kök med en yta på mellan 33 och 55 kvadratmeter.

– Hela Dalvägen är ett område som lever och kommer att omvandlas på olika sätt. Det ligger dessutom nära kollektivtrafiken och ungdomar som pluggar på Södertörns högskola kommer att få ett utmärkt boende här, säger Peter Nyberg.

Lägenheterna är dock inga renodlade studentlägenheter. De är även till för unga vuxna upp till 30 som arbetar.

– Vi vill slå ett slag för ungdomars boende i stort. Mellan 20 och 30 gör man många olika saker och studier och arbete går ofta om lott, säger Michael Casselbrant vid SW Projektutveckling.

Ett viktigt kriterium är ett lågt kvadratmeterpris. Lägenhetshyrorna ska vara möjliga att klara för dem som lever på studiemedel.

ANNONS

– Det är hyror som är anpassade för ungdomars ekonomi. Å andra sidan är det fullvärdiga bostäder som vi bygger och inte korridorer eller delade kök, säger Michael Casselbrant.

Byggnaderna beräknas bli tre eller fyra våningar höga. Än så länge är utformningen inte klar.

– Vi är glada över de skisser som hittills tagits fram. De visar att det kan bli arkitektoniskt spännande byggnader som sticker ut, säger Peter Nyberg.

Fakta

85 lägenheter