850 nya bostäder byggs i Vaxholm

De närmaste åren ska uppemot 850 nya bostäder byggas på mark som i dag tillhör Vaxholms stad.

Men exploaterings­programmet får kritik av oppositionen.

Som mest kan det bli 681 nya bostäder på Vaxön och 170 på Resarö. Det framgår av det nya exploateringsprogrammet för Vaxholm stad för åren 2013–2020 som klubbats av kommunfullmäktige. Oppositionen i Vaxholm är kritisk.

Exploateringen omfattar tio projekt på kommunal mark, två på Resarö och åtta på Vaxön.

Enligt kommunen ska programmet vara ett underlag i planeringen för att ”skapa balans mellan exploateringsintäk­ter och kommande investeringar”. Bland annat föreslås Resarö mitt och Storäng på Resarö som mest få 80 respektive 90 nya bostäder.

I Johannnesberg, som tidigare pekats ut som grönplan, föreslås Montessoriskolan Vaxholm flytta för att ge plats åt runt nya 110 bostäder.

Flest bostäder, 180–300 kan byggas på ­Lägerhöjden, men förutsätter att man river förskolan och Norrbergsskolan.

I sin reservation skriver ­Socialdemokraterna att man föredrar en ”naturlig” befolkningsökning i kommunen och man saknar planer för infrastrukturen och kalkyler som visar att det hela lönar sig för vaxholmsborna.

Dessutom säger man klart nej till exploateringsplanerna för Resarö mitt, Storäng, Landstinget och Lägerhöjden.

Socialdemokraterna noterar även att tidigare kommunchefen Per Törnvall, som sa upp sig i början av 2012, står som medverkande i programmet, inte nuvarande kommunchefen.

Ändå har inte oppositionen fått ta del av exploateringstankarna förrän nu under hösten, inför kommunstyrelsens sammanträde i september.

De ”måste ha existerat ett bra tag”, skriver oppositionen och utdelar skarp kritik mot vad man uppfattar som en odemokratisk hantering från Alliansens sida.

Från (V) och (MP) vänder man sig mot att programmet antas innan kommunens översiktplan är klar. Partierna tolkar det som att alliansen har bråttom att skaffa pengar till Campus Vaxholm, genom att sälja ut kommunal mark.

– Det är nästan inte värt att kommentara. Det är klart att vi har informerat. Arbetet med det här har ju pågått i flera år. Men frågan är vad Socialdemokraterna vill. De säger bara nej till allting, säger Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

– De deltar inte på möten och seminarier utan lämnar bara in skriftliga reservationer. Det enda oppositionsparti som deltar på alla möten är vänsterpartiet.

Det är klart att vi har informerat. Arbetet med det här har pågått i flera år.Lars Lindgren (M)