Arbetslösheten har ökat kraftigt

Nära 4 000 personer var i oktober arbetslösa i Järfälla och Upplands-Bro.

I båda kommunerna ökar andelen invånare som går utan jobb.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober gick sammanlagt 3 844 personer mellan 16 och 64 år utan arbete i kommunerna Järfälla och Upplands-Bro.

Sett över en längre period har arbetslösheten stigit från knappt 1 000 personer i Järfälla i oktober år 2000, till närmare 3 000 personer i år.

I dag har kommunen länets tredje högsta arbetslöshet.

Kommentar till ökningen?

– Inte annat än att vi ser att den har ökat under året. Vi har en trögare arbetsmarknad vilket vi märker när vi pratar med företagen, säger Anniqa Karlsson, chef för Arbetsförmedlingen i Järfälla och Upplands-Bro.

De fyra kommuner i länet som har högst andel arbetslösa är Södertälje 14,3 procent, Botkyrka 12,9 samt Järfälla och Sundbyberg – båda 8,7 procent.

Det är enligt Anniqa Karlsson oklart varför Järfälla placerar sig så högt på listan.

– Vi har ett stort antal sökande som står långt från arbetsmarknaden.

Med det menas personer som gått arbetslösa mer än 300 dagar.

– Vi har inlett ett utökat samarbete med kommunen och har tagit kontakter med bland annat aktörer inom näringslivet för att bryta trenden, säger hon.

Även i Upplands-Bro ökar antalet inskrivna på arbetsförmedlingen, såväl bland unga som äldre.

En positiv tendens syns dock bland de unga i Järfälla där andelen utan jobb sjunkit rejält.

Fakta

8,7 procent är utan jobb