874

hushåll i Spånga-Tensta fick ekonomiskt bistånd från Stockholms stad i februari i år. Det var en minskning med 196 hushåll jämfört med samma månad år 2014.