88-årig kvinna vann strid mot kommunen

Vallentuna En 88-årig kvinna i Vallentuna har rätt till särskilt boende. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom. Kvinnan hade ansökt om en plats på Stångberga äldreboende men kommunen ansåg att det räckte med hemtjänst.

Kvinnan överklagade beslutet med motiveringen att hon blir sämre, minnet sviker, hennes ena ben viker sig och hon är rädd för att gå ut. Rätten dömde till kvinnans fördel.