Näckans framtid splittar politiker

Att bygga eller inte bygga i Näckanskogen.

Det är frågan som orsakat en block-överskridande splittring i Sollentuna.

När det stod klart att den nya Eriksbergsskolan av allt att döma hamnar i Helenelunds centrum och inte i Näckanskogen var det många som drog en lättnadens suck.

Men enligt Socialdemokraterna kan det handla om ett tillfälligt andrum för alla som varit motståndare till att exploatera den gröna lungan i Eriksberg.

– Näckan har en frist på fyra, fem år, sedan kommer man att överväga att bygga igen, säger oppositionsrådet Freddie Lundquist (S).

Den 18 september tog kommunfullmäktige ställning till ett yrkande från Socialdemokraterna om att avbryta detaljplaneläggningen för en skola i Näckanskogen och i stället bevara marken som grönområde.

Yrkandet fick stöd av Sollentunapartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Folkpartiet och nu även Centerpartiet.

– Vi vill inte bygga i Näckan, men har tidigare ingått i en majoritet och ställt upp på Moderaternas linje att fortstätta planläggningen, säger Josefin Silverfur (C).

Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet upprätthåller dock en majoritet för att hålla dörren öppen för att kunna exploatera Näckanskogen för skola eller service i framtiden. – Vi har ett krav enligt lag på att kunna ha tillräckligt med social service i kommunen. Det betyder att vi måste ta höjd för kommande generationer, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande plan- och exploateringsutskottet.

Enligt Thomas Ardenfors ska Sollentuna kommun inom kort inventera samtliga grönområden i kommunen.

Först när det är färdigt kan man ta ställning till om Näckan är ett grönområde som kan sparas eller om det kommer att behövas för exploatering i framtiden.

– Däremot finns det majoritetens sida inga som helst planer på att bebygga Näckan under överskådlig framtid, säger Thomas Ardenfors.

Näckan har en frist på fyra, fem år, sedan kommer man att överväga att bygga där igen.Freddie Lundquist (S) oppositionsråd