Stocksundselever gick på grund

danderyd Skolfartyget Belle Amie med en skolklass från Marina läroverket i Stocksund gick i onsdags eftermiddag på grund i Husaröleden i Stockholms skärgård. Ingen människa skadades vid grundstötningen och en taxibåt förde de 25 eleverna i land under kvällen.

Anders Paulsen, som är vd på koncernen som äger fartyget, uppger att klassen var ute på navigationsövning och att grundstötningen kan ha berott på att elever fick solen i ögonen och gick på fel sida om ett sjömärke.

På torsdagen drogs fartyget loss från grundet.

– Det var inga skador på båten. Hon är på väg hemåt, säger han.