90-åring röntgad – av misstag

Huddinge Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har anmält att man av misstag röntgenundersökt en 90-årig patient i en så kallad datortomograf. Undersökningen innebär att man läggs på en brits och skjuts in i en tunnelliknande apparat.

Egentligen skulle en helt annan person undersökas i röntgenutrustningen, och misstaget upptäcktes först efteråt. 90-åringen utsattes för en röntgendos på 2 mSv (millisievert) helt i onödan. Någon skada till följd av röntgendosen anser sjuk-huset inte kan ha skett, men man ser ändå allvarligt på att fel person blivit kallad till undersökning och ska utreda missödet internt.