90 bostäder planeras vid Lindhagensgatan

På andra sidan av huset som syns på bilden planeras bostäderna.
På andra sidan av huset som syns på bilden planeras bostäderna.
Nära ett hundratal bostäder planeras på fastigheten intill Shellmacken vid Lindhagensgatan.

Mitt i kunde redan i november avslöja planerna på ett höghus i den norra delen av fastigheten intill Shellmacken vid Lindhagensgatan.

Då handlade det om ett 15-våningshus med 52 lägenheter – men nu har planerna växt.

Nu väntas företaget bakom planerna få markanvisning för hela 90 lägenheter på platsen. Det framgår av ett tjänsteutlåtande till nästa exploateringsnämndsmöte där planerna ska godkännas.

Hur högt huset ska bli framgår inte av de nya handlingarna. Men i de gamla dokumenten från i november framgick att byggnaden tidigare föreslogs få en högre sockelvåning med lokaler och en mindre bostadsgård ovanpå.

På platsen ligger Securitas nyrenoverade kontor men längst nordväst har det länge varit tal om bostäder.

Om markanvisningen godkänns av exploateringsnämnden är nästa steg att göra om detaljplanen för området, något som kan ta ett antal år.