91 kommunala bostäder borta

Värmdö Mellan 2008 och 2013 har 91 kommunala bostäder i Värmdö omvandlats.

Det visar en sammanställning som Svenska Dagbladet har gjort. I hela Stockholms län har nästan var femte kommunal bostad sålts av sedan 2008. Stockholms kommun är den kommun i länet som har sålt av flest, där har de kommunala bostäderna minskat med 28 000 stycken under de senaste fem åren.