Ännu fler studentlyor på Lappis

Universitetet Tillskottet av studentbostäder vid Lappkärrsberget har stötts och blötts länge i staden nu. Först skulle man bygga 720 lägenheter i området, men klagomålen om att det skulle bli för trångt ramlade in.

Stadens tjänstemän tyckte därför att planerna skulle bantas till 700 bostäder, men politikerna ville bygga enligt ursprungsplanerna och körde över stadsbyggnadskontorets experter.

Och när detaljplanen för Lappkärrsberget nu ställs ut i en månad har man i stället utökat planerna till 742 bostäder i området. Förslaget går bland annat att titta på i Östermalms bibliotek på Valhallavägen 146.