92-åring får rätt till service- lägenhet

nyheter Efter att i okto­ber ha nobbats boende i servicelägenhet och bara beviljats hemtjänst i villan i Älvsjö i oktober överklagade den 92-åriga kvinnan biståndsbeslutet från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Kvinnan lider av demens och har svårt att planera aktiviteter. Därtill glömmer hon ofta att stänga och låsa dörrar, klarar inte tv-fjärrkontrollen och micron. Hon glömmer även att ta på sig trygghetslarmet. Det händer även att hon får hörselhallucinationer och känner oro.

Därför bedömer nu förvaltningsrätten att kvinnan har rätt till en servicelägenhet för att hon ska kunna ha en skälig levnadsnivå.