92-åring måste lämna sitt hem

Mary Westin ska flytta till en annan lägenhet på Enskededalens servicehus. Hennes son Thorbjörn försöker lugna och svara på frågor.
Mary Westin ska flytta till en annan lägenhet på Enskededalens servicehus. Hennes son Thorbjörn försöker lugna och svara på frågor.
Mary Westin, 92, tvingas flytta när servicelägenheterna ska avvecklas. Vissa dagar är hon så orolig att hon bara gråter och inte orkar gå upp ur sängen.

– Jag tycker att det här är ruttet, säger hennes son Thorbjörn Westin.

Thorbjörn Westin pekar mot den vänstra väggen i korridoren.

– Den där bonaden gör att mamma vet vilken dörr som är hennes, säger han och öppnar första dörren till höger.

Lägenheten är ljus och luftig. Sovrum, vardagsrum och kök. Mary Westein, 92, sitter i soffan. Det första hon säger är att hon ser så dåligt att hon inte kan läsa.

– Jag tycker inte om att behöva flytta igen. Jag flyttade runt tillräckligt med min man som var sjuk.

27 servicelägenheter på Enskededalens servicehus ska avvecklas. Några står tomma, men drygt 20 personer berörs. Den här delen av servicehuset ska bli boende för ensamkommande flyktingbarn, och de äldre erbjuds en ny lägenhet i en annan del av huset.

– Igår ringde mamma och grät av oro. Hon orkade inte gå upp ur sängen på hela dagen. Det här tar på henne, både fysiskt och mentalt, säger Thorbjörn Westin.

Samma frågor upprepas under den stund vi hälsar på. Thorbjörn svarar tålmodigt varje gång.

I slutet av januari fick de ett brev där det stod att en avveckling av servicelägenheterna utreddes. Tre dagar senare kom ett nytt brev där det stod att avvecklingen var beslutad och att Mary tyvärr var berörd.

– De säger att det inte finns behov av servicelägenheter, men det är ju inte sant. Det är för att kraven är så hårda, säger Thorbjörn Westin.

– Jag tycker att det är ruttet. När de äldre äntligen har fått en plats borde de få vara trygga. En flytt för dem är inte som en flytt för oss. Sedan förstår jag att det behövs boende för ensamkommande flyktingbarn, det är två grupper som inte ska ställas mot varandra.

Enskede-Årsta-Vantör har 550 servicehuslägenheter och vård- och omsorgsplatser. Över 10 procent av dem står tomma, enligt Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

– Andelen äldre som är i behov av dem minskar och vi kommer att få fler tomma lägenheter framöver. Samtidigt skriker kommunen efter hjälp på andra områden. Nu har vi många ensamkommande flyktingbarn och stadshuset bad alla stadsdelar att se över sitt bestånd. Vi måste alla hjälpas åt, säger Ulf Walther.

Av dem som sökte servicelägenhet i stadsdelen 2014 fick nästan var fjärde avslag. Hälften av dem som överklagade stadsdelens beslut fick rätt.

– Om det är så måste vi bli bättre. Men vi är inte en av de sämre stadsdelarna. Socialtjänstlagen ställer tuffa krav. Man måste bli ganska dålig innan man har rätt till äldreboende. Det kommer en ny äldreutredning under våren och vi tycker att det borde finnas ett mellanboende, som inte kräver biståndsbeslut.

– Jag förstår att det här blir jättejobbigt för dem som bor där, det är det värsta med det här beslutet. Men när staden skriker efter hjälp kan vi inte stå med kallhyra för tomma lägenheter. Alternativet hade varit att blanda ungdomar med äldre och det tror vi inte är bra för någon. Vi ska hjälpa de äldre hela vägen och de ska inte behöva göra något själva under flytten.

Fakta

Många överklagar

Över hälften fick rätt

73 ansökningar till servicehus under 2014 i Enskede-Årsta-Vantör

23 procent avslogs. Av dem som överklagade ledde 56 procent till domar mot stadsdelsnämndens beslut

162 ansökningar till vård-och omsorgsboenden under 2014 i Enskede-Årsta-Vantör

14 procent avslogs. Av dem som överklagade ledde 50 procent till domar mot stadsdelsnämndens beslut.

Källa: Källa: Äldreförvaltningen, Stockholms stad