933 klagomål på sophämtningen

Sophämtningen väcker känslor bland västerortsborna. I år har nästan tusen ­klagomål lämnats in till trafikkontoret.

Sedan 1 januari i år har 933 synpunkter kommit in till trafikkontoret gällande sophämtningen i västerort. De allra flesta, 730 stycken, handlar om sopor som helt enkelt inte blivit upphämtade. 23 klagomål rör felaktigt vägda sopor, ett problem som uppstod efter den nya soptaxan infördes förra året.

Men Marita Söderqvist, avdelningschef på trafikkontoret, tycker inte att antalet är särskilt stort.

– 933 klagomål i förhållande till hur många hämtningar som gjorts är ganska lite. Det är trist att det förekommer men det går aldrig att komma ner till noll. Men sophämtarna vinner ju inte något på att inte hämta. Hämtningarna registreras och de får betalt per hämtning, ­säger hon.

Peter Ekholm är vd för entreprenören Reno norden. Inte heller han tycker att 933 klagomål låter så mycket.

– Inte i förhållande till de tusen­tals hämtningar vi gör. Vi vill tömma allt eftersom vi får betalt per tömning.

Enligt honom beror också många klagomål på kunderna.

– Ej hämtat kan beror på snöproblem, arbetsmiljöproblem eller att man inte ställt ut sina kärl. Många har svårt att erkänna att man missade att ställa ut.

Peter Ekholm tycker också att sophämtare har ett oförtjänt dåligt rykte.

– De här killarna går upp tidigt när folk sover och är oerhört stolta. Folk kanske inte ser hela bilden.

Vi vill tömma allt eftersom vi får betalt per tömning.