(rubrik saknas)

Skylten gick upp i rök efter Mitt i:s artikel

nyheter I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om saker som Kungsholmsborna stör sig på i gaturummet. En av dem – en stor och illa placerad skylt som stod mitt på trottoaren på Lindhagensgatan nära Lindhagensrondellen – har länge irriterat promenerande och cyklister.

Efter att vi uppmärksammat skylten fick trafikkontoret eld i baken. När Mitt i:s reporter besökte platsen i torsdags fanns inte ett spår kvar av den.