9,4

procent färre reste till och från Bromma flygplats i februari i år jämfört med samma period 2012. Enligt Swedavia är det främst inrikesflyget som minskar.