(rubrik saknas)

Ett sjöodjur med flyt i Bornsjön

ormenlånge? Nej, det som ringlar fram är ledningar som Stockholm vatten och Skanska dragit. Ledningarna ska sänkas ned i Bornsjön inför bygget av ett nytt vattenreningsverk i närheten av byn Draget i norra Botkyrka. Reningsverket för cirka 140 miljoner kronor blir vattenbolagets första på 80 år och ska säkra god kvalitet på dricksvattnet från sjön i framtiden. Kvaliteten är i dag god, men man ser en trend mot högre fosforhalter efter tidigare utsläpp.

Fakta

Foto: skanska