ANNONS

95-åring vann tvist om rätt till vård

ANNONS

Trots att den 95-åriga Älvsjökvinnan lider av flera krämpor fick hon nej till särskilt boende i ett servicehus.

I stadsdelsnämndens vårdutredning framgår att kvinnan har mycket svårt att röra sig på grund av såväl svår benskörhet, ryggsmärtor som nedsatt syn och hörsel.

Det framgår även att hon vid flera tillfällen ramlat omkull utan att kunna ta sig upp på egen hand. Vid ett av tillfällena bröt den 95-åriga kvinnan revbenen.

Ändå ansåg alltså Älvsjö stadsdelsnämnd, som i november beslutade att avslå ansökan om särskilt boende, att trygghetslarm och hemtjänst borde räcka för den 95-åriga kvinnan

Eva Ericson är kvinnans juridiska ombud.

– Hon lider av långt framskriden benskörhet och kan inte längre ta sig ut. Vi beslutade därför att överklaga beslutet eftersom vi anser att det inte överensstämmer med Socialtjänstlagen, säger Eva Ericson.

Nu har förvaltningsrätten i Stockholm gett den 95-åriga kvinnan rätt – trots att nämnden vidhöll sitt beslut i ärendet.

Därmed upphävs stadsdelsnämndens beslut eftersom förvaltningsrätten menar att kvinnan inte kan anses vara tillförsäkrad en för henne skälig levnadsnivå i den egna bostaden.

– Vi är givetvis nöjda med förvaltningsrättens beslut, eftersom vi ansåg att Älvsjö stadsdelsnämnds beslut var helt felaktigt, säger Eva Ericson.

ANNONS

Förvaltningsrättens dom träder i kraft omedelbart.

Hon lider av långt framskriden benskörhet och kan inte längre ta sig ut.Eva Ericson juridiskt ombud