Min lokala hjälte

95 hyresrätter kan byggas i Åkeshov

Här planerar Stockholmshem att bygga omkring 95 hyresrätter.
Här planerar Stockholmshem att bygga omkring 95 hyresrätter.
95 hyresrätter i sex punkthus kan komma att byggas på en nuvarande parkeringsplats på Åkeshovsvägen. Stockholmshem vill bygga sex hus med höjder på fyra till sex våningar.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för 95 nya lägenheter i sex punkthus på Åkeshovsvägen 10-12. Den nuvarande parkeringsplatsen som finns där idag utnyttjas inte fullt ut, enligt förslaget. Som ersättning för de förlorade parkeringsplatserna vill staden låta bygga ett underjordiskt parkeringsgarage på området.

Det blir tre fyravåningshus som vetter mot Åkeshovsvägen, enligt förslaget. Därutöver förelås tre sexvåningshus närmare Stockholmshems befintliga åttavåningshus. Mellan de nya husen planeras för en lummig gård med en lekplats.

”Detaljplanen ska ta god hänsyn till omgivande stadsbilds karaktär, kulturhistoriska värden och gaturummets grönstruktur”, skriver stadsbyggnadskontoret.

Staden räknar med att detaljplanen kan antas i mars nästa år. Bromma stadsdelsnämnd ska lämna ett remissvar på förslaget och tar ställning till ärendet i morgon torsdag.

”Förslaget ger ett välbehövligt tillskott av lägenheter i ett centralt och kollektivtrafiknära område. Nödvändigt är emellertid att förvaltningens behov av förskoleplatser, inom närområdet, tillgodoses väl och att barnen får acceptabla ytor för utevistelse”, skriver stadsdelsförvaltningen i sitt förslag till remissvar.