Min lokala hjälte

95 hyresrätter på gång i Blackeberg

Svenska Bostäder vill bygga nya hyresrätter på ett område som i dag till stora delar består av parkmark.
Svenska Bostäder vill bygga nya hyresrätter på ett område som i dag till stora delar består av parkmark.
95 nya hyresrätter kan byggas på Björnsonsgatan i Blackeberg. Fram till den 13 september går det att tycka till om förslaget på tre nya bostadshus i området.

I förra veckan hölls ett samrådsmöte om stadens detaljplaneförslag på 95 lägenheter längs Björnsonsgatan. Svenska Bostäder vill bygga två punkthus och ett lamellhus på eller i direkt anslutning till nuvarande parkmark.

Det blir ett lamellhus i skiftande färger med fyra våningar, enligt förslaget. De två punkthusen får nio våningar och fasader i ljusa färger. I mitten av planområdet sparas ett parkstråk. En del parkmark med tallar och ekar skövlas för att göra plats för de nya husen. Men stadsbyggnadskontoret bedömer att tillskottet av nya bostäder i ett bra läge väger tyngre. Staden lovar att flera värdefulla ekar ska sparas.

”Bebyggelsen är planerad med god hänsyn till terrängen, omgivande stadsbildskaraktär samt kulturhistoriska värden. Parkstråkets funktion och karaktär samt det mest centrala och värdefulla ekbeståndet bevaras”, står det i samrådshandlingen.

Fram till den 13 september kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget. Det går att ta del av i sin helhet på stadens webbplats.