95 lägenheter rivs för att ge plats åt nya

Bro Nio fyravåningshus med omkring 125 lägenheter kan byggas på Bagarvägen och Målarvägen i stället för de radondrabbade hus som ligger där i dag.

De är från 1966 och består av fyra trevåningshus med 95 hyresrätter.

Eftersom Upplands-Brohus inte har lyckats få ned radonhalterna till acceptabla nivåer ska husen rivas.

Kommunen har skickat ut ett förslag till ny detaljplan där grannar tillfrågas om de kan tänka sig högre hushöjder på platsen.

I kväll tisdag klockan 18 hålls ett möte för allmänheten i biblioteket i Bro där det går att ställa frågor om förslaget.