95 röster stjälpte folkomröstningen

Det blir ingen folkomröstning om Edsbergs sportfält.

Sollentunapartiets insamling innehöll 9,8 procent godkända underskrifter – jämfört med de 10 procent som behövdes.

0,2 procent, eller 95 unika namnunderskrifter. Den kommunala folkomröstningen om Edsbergs sportfält ser ut att gå om intet med minsta möjliga marginal.

När kommunen hade granskat den namninsamling som Sollentnapartiet lämnade in i mars stod det klart att 4 840 av de 5 192 insamlade underskrifterna var godkända. Det motsvarar 9,8 procent av kommunens röstberättigade invånare, vilket är en hårsmån från de 10 procent som behövs för att en folkomröstning ska kunna komma till stånd utan en majoritet i kommunfullmäktige. För kommunledningen kommer beskedet inte som någon överraskning.

– Vi vet sedan tidigare, bland annat genom att titta på andra kommuner, att det ofta blir en felmarginal vid namninsamlingar, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).

Om SP i stället hade fått ihop de 10 procenten hade det krävts att två tredjedelar av de 61 ledamöterna i kommunfullmäktige röstar emot en folkomröstning. Nu krävs i stället en majoritet som röstar för den 24 april.

Moderaternas 26 ledamöter kommer enligt Douglas Lithborn att rösta emot. Socialdemokraternas 11 ledamöter lutar enligt Freddie Lundqvist åt andra hållet.

– När så pass mycket människor uttrycker en så stark vilja, fundera över om det här är sättet som man ska avfärda det på? Vi står kvar i vår grundställning, som ett av två partier som vill ha en omröstning, säger Freddie Lundqvist (S).

Sollentunapartiet, med sex ledamöter i fullmäktige, menar dock att frågan är långt ifrån avgjord.

– Vi ifrågasätter resultatet och håller på att kontrollräkna själva nu. Vi har bra jurister som tittar på det. En fråga som behöver utredas är hur man ska räkna befolkningen; de har räknat i mars 2013 i stället för vid det senaste valet, vilket är till vår nackdel, gruppledare Ingwar Åhman-Eklund.