Gratis kulturkollo för kreativa ungdomar

Hagalund Under sommar­lovet finns det möjlighet för unga i Solna att fotografera, göra musik och konst helt gratis. Kulturkollot i Hagalund arrangeras av Solna stad och Stockholms länsmuseum.Syftet är att ta fram berättelser om Hagalund och dekorera en gångtunnel mellan Hagalund och Södra långgatan. Aktivitete rna pågår olika dagar mellan den 23 juni och 1 juli. Mer information på kommunens hemsida.