96 cyklar och moppar stulna

Östermalm 81 cyklar och 15 moppar stals på Östermalm under maj månad.

Cyklarna har stulits över hela stadsdelen. Moppestölderna har däremot varit rät så koncentrerade till Ropsten och infartsparkeringen. Fem av moppestölderna har skett där. En del vanliga cyklar har också stulits på parkeringen.

Polisen misstänker att det kan röra sig om en liga som rört sig i stadsdelen.