96 procent bröt mot fartgränsen

Vid en omfattande hastighetsmätning vid Snättringeskolan på Häradsvägen körde hela 96 procent av alla fordon för fort. NTF och polisen förvånas över de höga siffrorna, de gör inte de boende längs vägen.

Bilarna passerar fort. Det står 30 på skyltarna utanför skolan längs med Häradsvägen, men få bilister saktar in.

– Alla kör för fort här. Och inte bara här, utan längs hela Häradsvägen. De som kör lagligt får en bil i baken i stället som pressar på, säger en boende längs med vägen.

Dagtid är det 30 kilometer i timmen som gäller vid skolan. Övriga tider på dygnet ska hastigheten vara 40, enligt de relativt nya skyltarna. Men samtliga personer som Lokaltidningen Mitt i möter längs vägen berättar att bilarna kör för fort oavsett tid på dygnet. Vilket också bekräftas av en undersökning från i höstas gjord av Trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

Dygnet runt, under en vecka, registrerades hastigheten på de 74 000 fordon som passerade Snättringeskolan. Resultatet: 96 procent körde för fort. Den högsta hastigheten uppmättes till 128 kilometer i timmen.

– Det är helt oacceptabelt. Vi gör mätningar över hela Sverige, och den här sticker verkligen ut med så höga siffror, säger Monica Green, ordförande vid NTF.

Lotta Frejd Malmqvist vid NTF var ansvarig för mätningen, som beställdes av privatpersoner i området. Även hon är förvånad över resultatet.

– Hastigheten är ju 30 för att det finns en skola vid vägen. Då är det extra trist att människor inte respekterar hastigheterna. Ingen vill ju orsaka en dödsolycka, säger Lotta Frejd Malmqvist.

Trafikpolis och tjänstemän på Huddinge kommun berättar att Häradsvägen, som är en viktig förbindelse för bilar, kollektivtrafik och cyklister, tillhör de värst drabbade vägarna i kommunen vad gäller fortkörning.

– Men tyvärr är det svårt med hastighetsdämpande åtgärder, bussarna måste kunna passera, säger Annika Feychting, chef vid kommunens gatu- och trafikavdelning.

Huddinge kommun ska därför i år titta på hur Häradsvägen kan förbättras. Ett första steg är taget; kommunen ingår i ett pilotprojekt med Trafikverket och ska under våren sätta upp trafikövervakningskameror längs med vägen.

Magnus Åhgren, biträdande närpolischef i Huddinge, välkomnar övervakningen.

– Jag är förvånad att så många körde för fort. Vi skulle vilja ha ökad trafikövervakning, men vi har tyvärr begränsade resurser. Fast det väldigt är bra att kameror kommer upp – de har en bra effekt, säger han.

Kommunen tvekar att sätta upp hastighetsdämpande hinder på Häradsvägen eftersom bussen måste kunna passera.

Vi gör mätningar över hela Sverige, och den här sticker verkligen ut med så höga siffror. Monica Green NTF

Fakta

42 km/h i snitt vid Snättringeskolan

Cirka 74 000 fordon passerade sträckan under en vecka i höstas.

Snitthastigheten låg runt 42 kilometer i timmen på en sträcka där det är 30-gräns dagtid. Nästa hastighet som många valde var runt 50 kilometer i timmen.

De högsta hastigheterna uppmättes sent på kvällen och under natten.

Högsta hastigheten var 128 kilometer i timmen och uppmättes på en lördag.

Källa: NTF