96 trafikolyckor i fjol

En majoritet av olyckorna inträffade längs med E4 i höjd med Häggvik och Rotebro.
En majoritet av olyckorna inträffade längs med E4 i höjd med Häggvik och Rotebro.
Förra året skadades 94 personer i trafikolyckor i Sollentuna. Två personer omkom.

Under 2015 rapporterade polisen in 96 trafikolyckor med personskador i Sollentuna.

Enligt statistiken som Transportstyrelsen sammanställt kategoriseras 83 av dessa som lindriga, och 11 olyckor som allvarliga.

Den enskilt vanligaste typen är så kallade upphinnandeolyckor, till exempel när en bilist kör på ett fordon framför. Näst vanligast är singelolyckor med motorfordon.

En majoritet av olyckorna inträffade längs med E4 i höjd med Häggvik och Rotebro, samt i Häggvik längs med eller i närheten av Norrortsleden.

Två av olyckorna hade dödlig utgång. Dessa inträffade i Kärrdal respektive Norrviken.

I ett större perspektiv skadas allt färre bilister i trafiken.

– Generellt har utvecklingen varit oerhört lyckosam när det gäller de skyddade trafikanterna, de som färdas i bilar och bussar, säger Hans Yngve Berg, analytiker på Transportstyrelsen.

Värre är det när det kommer till de oskyddade trafikanterna.

– Det stora problemet i dag är cyklister och gående. Att fotgängare ramlar och slår sig medför väldigt stora kostnader för sjukvården och samhället, säger Hans-Yngve Berg.

Läs reportaget om vilka trafikplatser ni läsare tycker är struligast i Sollentuna här.