(rubrik saknas)

Bävrar äter upp träden vid vattnet i Rotvik.