ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

I ett av kommunhusets omöblerade rum har kommunpolitikerna Anna Norberg (MP), Kerstin Åkare (V), Camilla Janson (S), Christina Brofalk (C), Irené Seth (M) och Yvonne Stein (FP) samlats.

Rummet badar i den tidiga eftermiddagssolen som strålar in genom fönstren. Kvinnorna i rummet må tillhöra olika partier och deras åsikter skiljer sig åt i många frågor, men de har en sak gemensamt; de är några av alla de kvinnor som sitter i kommuntoppen. För man kan faktiskt säga att det är kvinnorna som regerar i Upplands-Bro.

På nästan alla nivåer i kommunhuset dominerar kvinnorna. I kommunstyrelsen sitter 18 kvinnor och 12 män, och ordförande är Iréne Seth. Bland förvaltningscheferna är fyra av fem kvinnor och bland de administrativa cheferna tre av fem. Det totala antalet kvinnor som arbetar i kommunen är 1 260 medan männen är 304.

Av Upplands-Bros grannkommuner är det bara Järfälla som också har en kvinnlig kommunstyrelseordförande.

Upplands-Bro har en lång tradition av kvinnliga chefer, enligt Iréne Seth.

– Så egentligen känns det inte så märkvärdigt att vi är så många kvinnor i toppen, säger hon.

Det saknas sammanställd statistik för länets kommuner, men Iréne Seth tippar att Upplands-Bro ligger i topp när det gäller kvinnor på ledande positioner.

De kvinnliga politikerna som Lokaltidningen Mitt i pratar med tycker att det är bra att kvinnor tar för sig, men efterlyser en jämn fördelning bland könen.

– Att vi är så här många kvinnor är en ren slump. Vi har inte kvoterats in, säger Yvonne Stein (FP).

ANNONS

Anna Norberg (MP) ser hellre att fler unga oavsett kön engagerar sig politiskt.

Även kommunens sekreterare är kvinna. Birgitta Johansson heter hon och hon har inte tidigare reflekterat över att så många kvinnor är chefer och politiker i kommunen.

– Men det är roligt att det ser ut så, eftersom de allra flesta av kommunens anställda är just kvinnor, säger hon.

I dag är bara en tredjedel av Sveriges kommunstyrelseordförande kvinnor, enligt Björn Kullander på sektionen för demokrati och styrning på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Ser man till övriga politiker är det jämnare, men på de högsta positionerna är männen fortfarande i klar majoritet.

I kommunfullmäktige är 43 procent kvinnor och 57 procent män.

– Vi ser att det blir allt mer jämställt, men det finns fortfarande skevhet i positionerna här och var, säger Björn Kullgren, som nu ska ta fram statistik på hur jämställda Sveriges kommuner är.