(rubrik saknas)

Fakta

Antal polisanmälda stölder och snatterier:

*preliminära siffror

Källa: Brottsförebyggande rådet