Barntolkar i skolan kan förbjudas

Arkivbild.
Arkivbild.
Att barn blir tolk för sina föräldrar i skolan är ett problem. Nu vill utbildningsförvaltningen sätta stopp för detta.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms kommun har på remiss från kommunstyrelsen tagit del av en utredning från statens offentliga utredningar, SOU.

Utredningen tar bland annat upp problematiken med att barn många gånger kan får agera tolk för sina föräldrar i skolvärlden. Enligt den kan det bli så att barnet antar en slags förälderroll åt sina föräldrar när de måste tolka åt dem.

– Just exakt hur utbrett det här problemet är. Men vi vet att det förkommer inom skolvärlden och det är något vi vill förhindra, säger Kristina Björkegren Linder, samordnare på utbildningsförvaltningen.

Inte olagligt

Att använda barn som tolkar strider mot FN:s barnkonvention, men är inte olagligt i Sverige.

– Ur ett barnperspektiv är det här ett problem. Det är redan förbjudet i Danmark och Norge, men vi ser samma problem där som här. Vi vet inte vart man ska dra gränsen till när en tolk ska tillkallas, säger hon.

Enligt Kristina Björkegren Linder kommer inte tolkar kallas in för att berätta för föräldrar att det ska ske ett utvecklingssamtal. Däremot kan en tolk behövas på själva samtalet.

– Det blir en väldigt märklig situation om ett barn ska berätta för sina föräldrar vad som sägs om den själv, säger hon.

SOU:s utredning föreslår bland annat en lagändring som sätter stopp för användandet av barntolkar. Detta ställer utbildningsförvaltningen sig  positiva till.

Finns tolkar att tillgå

Akalla grundskola är en skola i Stockholms kommun som har en stor del barn från flerspråkiga familjer. Där används tolkar flitigt vid möten och de välkomnar det här förslaget.

– Vi erbjuder alltid tolk vid möten. Eleverna ska få prata för sig själva och föräldrarna ska kunna ge sina synpunkter. Sen finns det alltid en risk att eleverna kanske missuppfattar något om de skulle översätta, säger Lauriane Baillet, biträdande rektor på skolan.

Enligt Kristina Björkegren Linder finns det tolkar att tillgå till alla skolor och som det ser ut i dag håller Lauriane Baillet med.

– Det brukar aldrig vara några problem att få tag på en tolk. Det kan vara svårt om det är något språk som är lite ovanligare, men då går det att ha en tolk med på telefon, säger Lauriane Baillet.