Så påverkas Värmdöbussarna av nya tidtabellen

Blåbuss
10 december träder de nya tidtabellerna i kraft.
Alliansen och Miljöpartiet i landstinget har kommit överens om satsning på busstrafiken i länet på 110 miljoner kronor. För Värmdös del innebär det att ett 20-tal linjer får förändrad trafik.

Varje år ser SL och dess trafikutförare över tidtabellerna för bussar, tunnelbana, pendeltåg och annan kollektivtrafik.

Nu är det klart vilka tidtabeller som kommer att gälla det kommande året, från och med 10 december.

Tätare – och glesare turer

I Värmdö får linje 433 mellan Slussen och Stavsnäs (-Djurö) en ny avgång cirka 14.45 för att motverka trängsel på efterföljande linje 434.

För att avlasta linje 474 förlängs bland annat linje 435 mellan Hemmesta och Slussen.

Buss 474 Hemmesta.

Samtidigt glesas linje 474 ut mellan klockan 8.40 och 14.00 på sträckan Gustavsberg centrum till Hemmesta vägskäl och mellan klockan 9-14.20 på sträckan Mölnvik och Hemmesta får linjen 20-minuterstrafik

Ska få fler att åka buss

Ombyggnaden av Slussen är en orsak till satsningen på de linjer som får utökad trafik. Byggkaos har gjort det mer problematiskt för kollektivresenärerna med trafikköer och trängsel.

– Det är viktigt att resenärerna väljer busstrafik. Med en förbättrad busstrafik leder det till minskad trängsel och gör det attraktivare att åka kollektivt, säger Malin Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i landstinget.

Välkomnar överenskommelsen

kristoffer tamsons (M) trafiklandstingsråd

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, välkomnar överenskommelsen också han.

– Det är ekonomiskt rekordresultat för SL. Vi vill inte lägga pengarna på hög utan lägga dem på resenärerna, säger Kristoffer Tamsons. Då ligger busstrafiken nära till hans.

Bygger på resvanor

Förändringarna av trafiken bygger bland annat på statistik över stockholmarnas resvanor, nya bebyggelseplaner samt synpunkter och önskemål från kommunerna. 

Fakta

Några av turförändringarna

  • Linje 492 mellan Stockholm och Hemmesta får förändrad linjesträckning alla dagar från Gamla skärgårdsvägen till utfarten via Värmdö marknad. Hållplatserna Höjdhagen till Lagnövägen ersätts av hållplats Farstaviken.
  • Linje 480C mellan Mölnvik, Gustavsberg och Stockholm C får under morgonrusningen vardagar minst 8- minuterstrafik för att avlasta linje 474 samt Slussen.
  • Linje 436 mellan Slussen och Saltarö får en ny dubbeltur på sträckan Kolvik till Saltarö strand för att förebygga trängsel då skolorna slutar. Linjen får en ny tur vardag sommartid från Slussen till Saltarö strand ca kl. 17.15.
  • Hela turlistan hittas på sl.se
Källa: SL