Min lokala hjälte

Åar rensas i kommunen

Rensningen av Snapptunaån har satt igång och nästa å på tur är Ormstaån.

Arbetet med att rensa Snapptunaån är beräknat att pågå fram till vecka 25, upgger Vallentuna kommun på sin hemsida. Under arbetets gång kommer rensningsmassor att läggas upp för torkning på Snapptunafältet innan det senare transporteras iväg.

Nästa å på tur i kommunen är Ormstaån. En plan för rensningen kommer att tas fram under hösten och själva arbetet ska genomföras senast under nästa år.