ABF-huset byter namn och ger plats åt Vega

ABF-huset i Suseboparken ska bli nytt hem för kulturverksamheten Vega.

Det står klart sedan kommunen köpt huset som nu byter namn till Susebohuset.

Att ett nytt kulturhus beräknas stå klart i Väsby till sommaren 2015 har glatt många – men också oroat en del. Många ungdomar har undrat vad som ska hända med Vega som i dag håller till i Kulturhuset på Centralvägen. Nu finns det ett tydligt svar.

I samband med att det nya kulturhuset står färdigt flyttar verksamheten till Suseboparken och det gamla ABF-huset, något som gläder kulturchefen Eva Wiström som också är chef för Vega.

– Vi är jätteglada och tror att det här kommer att bli jättebra. Här kan vi fortsätta verksamheten och kanske också utveckla nya aktiviteter. Att det är ett eget hus ger en extra dimension. Det blir lite mer ostört här, säger Eva Wiström.

Huset är en före detta disponentbostad till Wäsby verkstäder och parken var från början villans trädgård. Kommunen äger sedan tidigare marken men ABF har haft tomträtt under många år. Nu har kommunen köpt huset för drygt 3,6 miljoner kronor.

– Vi såg behovet av inflytande över huset för att kunna fortsätta utveckla Suseboparken, säger stadsbyggnadschef Thomas Thunblom.

Sedan tidigare är det bestämt att Suseboparken ska utvecklas till att bli något av en stadspark och att det är Väsbyborna som ska få utforma den. Kommunstyrelsen har i år avsatt två miljoner kronor till Suseboparken.

När ABF-huset nu övergår i kommunens ägo byter byggnaden också namn till Susebohuset.

– Det får en ny funktion och då är Susebohuset det mest logiska namnet, säger Kristina Klempt, folkpartistisk ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Härnäst väntar renovering av huset innan Vega flyttar in sin verksamhet. Och ungdomarna ska få inflytande över lokalerna, lovar Kristina Klempt.

– Det blir en bra lösning. Först ska huset renoveras och sedan ska ungdomarna få sätta sin prägel på huset, säger hon.

Kommunen har köpt ABF-huset i Suseboparken som nu byter namn till Susebohuset.

Fakta

Vega populärt bland unga

Målgruppen är främst ungdomar 16–20 år.

I dag driver Vega sin verksamhet i Kulturhuset på Centralvägen.

Verksamheten är inriktad på kultur och demokrati.

Vega har omkring 50 besökare varje kväll och 800–900 besökare per månad.

Källa: Väsby kommun