Åby gärde kan bli stadspark

I tisdags höll kommunen möte för allmänheten om byggplanerna i centrala Vallentuna. Bland annat planeras en stadspark på Åby gärde.

Cirka 40 personer kom till mötet där planeringsavdelningen på Vallentuna kommun presenterade den så kallade strukturplanen som beskriver hur centrala Vallentuna kan utvecklas.

Vallentunabon Fredrik Sandegård var en av dem som kom till mötet. Han är kritisk till den byggnation som planeras på Åby gärde, strax intill bostadsområdet Åby park. Tidigare har han och en granne samlat in över 170 namnunderskrifter där de som skrivit under motsätter sig att gärdet delas upp av en gata som just nu är inritad i strukturplanen.

– Alla dessa personer kämpar för ett sammanhängande grönområde. Det är ju inte så trevligt att vandra i en park om den ligger nära en bilväg eller en gata, säger han.

Han är också kritisk till att högre hus skulle byggas på gärdet.

– Då blir rena rama natten för oss som bor nära, säger han.

Projektledaren Oskar Pihl, Vallentuna kommun berättar att det finns planer på att göra om de nu obebyggda gärdet till en stadspark. Men varken den inritade gatan eller bebyggelsen är spikade. Det får detaljplanearbetet senare avgöra.

Mycket hänger på samarbetet med SL som håller i trådarna för den planerade dubbelspårsutbyggnaden till Lindholmen. När det klarnar, klarnar också var det finns förutsättningar att bygga och dra vägar. Eventuellt kan planerade tågbroar göras längre än tänkt.

Detta skulle kunna göra den kritiserade gatan över Åby gärde onödig.

– När SL bygger nytt ses alla plankorsningar över. Just här är planen att helt stänga av Åby gata. Gatan över Åby gärde skulle vara ett alternativ till den, säger Oskar Pihl.

Fakta

Högre hus

Strukturplanen öppnar för att husen nära Roslagsbanan byggs något högre än de tre, fyra våningar som tidigare varit ”tak” i kommunen.

Gymnasiet kan komma att behöva byggas om.

Källa: Vallentuna kommun