Addiktologens råd: Sätt gränser

Ett av Lindas råd är att sätta gränser.
Ett av Lindas råd är att sätta gränser.
Linda Norgren, addiktolog.
Linda Norgren, addiktolog.
Addiktologen Linda Norgren föreläste på fredagen i Bollmoradalens kyrka. Hon ger här tre råd till den som är medberoende.

– Jag har själv erfarenhet av medberoende och därför brukar jag dela med mig av mina erfarenheter i mitt arbete, säger Linda Norgren.

Hon är addiktolog, eller beroendeterapeut som det även kallas. I går föreläste hon i Bollmoradalens kyrka om medberoende. Men till vardags driver Linda företaget Samverkangruppen, som är inriktade på beroendeproblematik. De erbjuder bland annat behandlingar och terapi för personer som på ett eller annat sätt berörs, det kan vara människor som har ett beroende eller närstående som lider av ett medberoende.

Hon berättar att ett medberoende ofta är väldigt skambelagt och att många tror sig vara ensamma i sin sits.

– Man måste få veta att man inte är ensam. Historiskt sett har det varit ganska mycket fokus på den som har beroendet, men de anhöriga lider lika mycket fast på ett annat sätt.

Behövs det mer kunskap om beroende och medberoende?

– Det tycker jag, men framförallt behöver vi öppna upp mer forum där berörda människor kan få möjlighet till hjälp och stöd, och där de även kan hjälpa varandra att våga börja prata om svåra saker.

Lindas tre råd till den som är medberoende:

1 Sätt gränser.

2 Känn in vad du behöver, se till dina behov.

3 Det bästa du kan göra för att hjälpa någon annan är att se till att du själv är i balans, det är en slags kärna.

Fakta

Addiktolog

Addiktologer har en fördjupad kunskap om beroendet och det bakomliggande tillståndet.

Det finns i dag ungefär femhundra utbildade addiktologer och flertalet jobbar i behandlingsfältet i någon form, i både Sverige och Norge.

Källa: www.samverkangruppen.se