ANNONS

ADHD och diabetes – nu ska barn få mer hjälp

Nu ska kunskap om barndiabetes samlas in.
Nu ska kunskap om barndiabetes samlas in.
Landstinget inrättar ett center för barndiabetes – med inriktning på ADHD och autism.
– Det här är en grupp som har svårare att sköta sin diabetes, säger Veronika Lindberg på Stockholms diabetesförening.
ANNONS

Det är svårt för barn som har diabetes att hålla koll på blodsocker, medicinering och att äta regelbundet. För barn med ADHD eller barn med autism är det riktigt svårt.

Nu blir Stockholm först i landet med ett särskilt kunskapscenter för barn med diabetes. Fokus ska ligga på barn som förutom diabetes har neuropsykiatriska diagnoser.

Farliga blodsockersvängningar

Centret ska ligga i anslutning till barndiabetesmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det kommer inte att ta emot barn för vård, utan ska sammanställa kunskap och föra den vidare till barndiabetesmottagningarna, men även till vårdcentraler.

– Vi har sett i nationella utvärderingar att när det gäller blodsockersvängningar i den här gruppen med samsjuklighet så behöver vi bli bättre, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

Hon förklarar att det även kan handla om att hitta tekniska hjälpmedel, appar eller metoder för utbildning som fungerar bra för dem.

En miljon satsas

Landstinget satsar nu en miljon kronor under ett år på centret, som beräknas komma igång om några månader. Pengar finns avsatta även för 2019, men sedan är finansieringen oklar.

Veronika Lindberg vid Stockholms diabetesförening välkomnar centret.

– Det här är en grupp som har svårare att sköta sin diabetes, och som därför mår sämre än andra barn med diabetes. Så det är bra med kunskap, vi hoppas att att det blir en långsiktig satsning, säger hon.

 

ANNONS
Fakta

1440 barn i Stockholm har diabetes

Det finns två typer av diabetes.

Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Det är den typ av diabetes som är vanligast hos barn.

Varje år får 800 barn diabetes typ 1 i Sverige.

I Stockholm finns 1440 barn med diabetes.

Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin minskad.

Drygt 450 000 personer i Sverige har sjukdomen.

Hormonet insulin bidrar till att kontrollera sockerhalten i blodet.

 

 

 

Källa: Diabetsförbundet, landstinget
ANNONS