Adresser till boenden för flyktingar lämnas inte ut

En Väsbybo ville veta var det finns eller planeras för flyktingboenden i Väsby.

Men kommunen säger nej med hänvisning till risken för attacker.

– Det är en säkerhetsåtgärd, säger socialchefen Barbro Johansson.

Kommunens avslag på begäran om att få veta adresserna till flyktingboenden i Väsby prövades den 9 mars av kammarrätten. Domstolen skickar tillbaka ärendet till Social- och äldrenämnden men i sak kommer inte nämnden att ändra sitt beslut.

– Nej, vi kommer inte att ge ut uppgifterna men däremot hänvisa till ett annat lagrum, säger socialchefen Barbro Johansson.

Kommunen stödjer sig på en dom från kammarrätten i Göteborg i januari i år då domstolen ansåg att socialnämnden i Lund gjorde rätt som nekade Sverigedemokraten Ted Ekeroth samma typ av uppgifter.

Motiveringen var precis som nu risken för nya attacker mot flyktingboenden.

– Vi har själva haft ett försök till mordbrand på en verksamhet som var tänkt att starta vid Smedby skola. Därför lämnar vi inte ut adresserna, säger Barbro Johansson.

Hon välkomnar en rättslig prövning av frågan.

– Även vårt nästa beslut kommer att gå att överklaga, säger hon.

Hon betonar att kommunen informerar närboende när kommunen startar ett nytt boende. Ett boende med 28 platser för ensamkommande barn kommer att öppnas av det kommunägda bolaget Vårljus i mitten på april i de centrala kommundelarna.